Reclame

1. Voorwaarden Wij zijn een affiliate marketingbedrijf. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on www.nieuwsblog2021.com web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not: modify or copy the materials; use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial); attempt to decompile or reverse engineer any software contained on myeasytv.com’s web site; remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by www.nieuwsblog2021.com at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer De materialen op de website www.nieuwsblog2021.com worden geleverd "zoals ze zijn". www.nieuwsblog2021.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft www.nieuwsblog2021.com geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen www.nieuwsblog2021.com of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op Internetsite www.nieuwsblog2021.com, zelfs als www.nieuwsblog2021.com of een geautoriseerde vertegenwoordiger van www.nieuwsblog2021.com mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten Het materiaal dat op de website www.nieuwsblog2021.com verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. www.nieuwsblog2021.com garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. www.nieuwsblog2021.com kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. www.nieuwsblog2021.com verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links www.nieuwsblog2021.com heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar internetsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat www.nieuwsblog2021.com de site onderschrijft. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site www.nieuwsblog2021.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht Elke claim met betrekking tot de website www.nieuwsblog2021.com valt onder de wetten van de VS. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website. Om contact met ons op te nemen kunt u een e-mail sturen naar Info op www.nieuwsblog2021.com